Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Posted on

Η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 219/25.5.2023 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3899/25.10.2019, τ. Β΄), των άρθρων 16 παρ. ζ και 75 παρ.1 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141), καθόρισε με σχετική απόφασή της την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (αρχείο pdf)

---- Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 28.8.2023 – 22.9.2023
---- Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 02.10.2023
---- Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 12.1.2024
---- Εξετάσεις  χειμερινού εξαμήνου 22.1.2024 - 9.2.2024
---- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 19.2.2024
---- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 31.5.2024
---- Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 10.6.2024 - 28.6.2024

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (αρχείο pdf)